sábado, 2 de febrero de 2013

REZO A OIÁ IANSÁ

 
 
 
Ayaba ni afefeniku Orisha,
ni wayu re mesa baya ati mesa
asho wiwo ni gbogbo iri obimrin,
ni ashé funshe gbogbo afeyika ni na,
gaseke bawo nisalo atí muwa iku,
bawo mulo una gbogbo na buruku,
awafe ti iwo gbana oki ni okan ninjin,
gbogbo omo beru yulo nigbati iwo wa wuwu,
ti soro kuelu re manan manan lejun orun,
gbogbo awa na kunle ati na suré,
nigbatigbo re re fun wi ti na gbogbo ati ningun,
na wa si gbogbo modukue ni oruko ni na omo laiye.
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...